Afspraak maken

Terug naar praktijkinformatie Schook& de Rooij 078 6917833 Gelsema & Van der Klift 078 6995996 Paulissen & De Bruyne 078 6912484 Spoed praktijknummer keuze 1 SpoedIndien er sprake is van een noodsituatie kunt u bellen naar het praktijknummer, toets daarna een 1. Als iedere seconde telt belt u 112. OnlineVeel van uw zorgzaken kunt u …

Afspraak maken Lees verder »