Picture of Huisartsengroep

Huisartsengroep

Ketenzorg

Het werk als huisarts is in de afgelopen jaren in vele opzichten veranderd. Steeds meer mensen met chronische ziekten zoals diabetes, COPD, astma en hart- en vaatziekten worden vaak niet meer in het ziekenhuis gecontroleerd door de specialist. De huisarts heeft deze taken op zich genomen om deze zorg dichtbij u thuis te kunnen leveren. In samenwerking met de Drechtdokters wordt deze zorg georganiseerd.

Voor deze zorg zijn verschillende ketens opgericht. In deze keten van zorg kunt u te maken krijgen met meer mensen dan alleen uw huisarts. Denk hierbij aan de praktijkondersteuner somatiek (POH-S)  en de praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ). 

DIABETES (SUIKERZIEKTE)

Suikerziekte is een aandoening waarbij u niet voldoende suiker op kunt nemen uit uw bloed door een tekort aan insuline of dat uw insuline niet goed meer werkt. Hierdoor is het suikergehalte in het bloed te hoog. Dit geeft risico op schade aan uw hart- en/of bloedvaten, ogen, huid en andere organen.

Om deze schade te voorkomen volgt u de controles binnen het ketenzorgprogramma diabetes.

2 tot 4 controles per jaar (bij assistente, POH en/of huisarts)
1 x per jaar voetcontrole

CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE (COPD) (CHRONISCHE LONGZIEKTEN) EN/OF ASTMA

COPD en astma zijn aandoeningen van de longen waarbij medicatie nodig is om voldoende werking van de longen te krijgen. Bij COPD is dit een geval van veroudering van de longen of schade van buitenaf. (roken, luchtweginfecties). Bij astma gaat het vaak om een overerving in de familie of door bepaalde allergieen.

Bij chronische longziekten (COPD) en/of astma moet controle plaatsvinden op uw longfunctie en het gebruik van uw medicijnen. Met name betreft dit de inhalatiemedicatie die u gebruikt. Middels longfunctiemetingen en afspraken op het COPD spreekuur wordt uw longziekte zo goed mogelijk begeleid.

Neem de ingevulde lijst mee naar het spreekuur.:

COPD controle vragenlijst
Astma controle vragenlijst

CARDIO VASCULAIR RISICO MANAGEMENT (CVRM)

De meeste recente ketenzorg in uw praktijk is die van het CVRM. Hierin wordt gekeken naar uw risico op hart- en vaatziekten. Hierbij moet u denken aan controles van de hartslag, bloeddruk, suiker, cholesterol en andere factoren die bijdragen aan een verhoogd risico. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen het voorkomen van aandoendingen (primair CVRM) of het voorkomen van herhaling (secundair CVRM) als u al een hart- en vaatziekte heeft. Hierbij moet u denken aan een hartinfarct, herseninfarct of andere hart- en vaatziekte.

1 x per jaar krijgt u een controle op het CVRM spreekuur en wordt bloed geprikt. Deze controles vinden vaak plaats nadat de specialist u uit controle heeft ontslagen.

 

Over Drechtdokters 

 

DrechtDokters is een regionale huisartsenorganisatie (RHO) van, voor en door huisartsen. Bij DrechtDokters zijn 117 huisartsen aangesloten, die werken in 89 huisartsenpraktijken in de regio van de Drechtsteden en de West-Alblasserwaard. DrechtDokters bestaat uit een coöperatie, een zorggroep en een huisartsenpost.

klik hier voor de website 

Fotoverzenden