Picture of Huisartsengroep

Huisartsengroep

Praktijk enquête telefonische bereikbaarheid

Wij proberen onze huisartsenpraktijk en huisartsenzorg zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van de patiënten. Om meer duidelijkheid te krijgen over de telefonische bereikbaarheid van onze praktijk is in maart een enquête opgesteld. 93 patiënten hebben de enquête ingevuld waarvoor onze dank.

Uitkomsten enquête:

92% belt de praktijk in de ochtend
-Voor spoed is de huisartsenpraktijk zeer goed bereikbaar
-wachttijden zijn gemiddeld tussen de 5-10 minuten , 31 procent geeft aan soms langer dan 10min in de wacht te staan
-82% van de patiënten staan positief tegenover een terugbel verzoek
-31% is op de hoogte van de de mogelijkheid om online contact op te nemen met de praktijk
-51% geeft aan dat online diensten ervoor zorgen dat ze minder naar de praktijk bellen

Mede aan de hand van de uitslag is er een plan opgesteld om onze bereikbaarheid te verbeteren.

1. verbeteren van onze online toegankelijkheid van onze praktijk door deelname aan de pilot van huisartsen van Nederland
Deze service is 24/7 beschikbaar, U heeft hiervoor geen login gegevens nodig.
klik hier om gebruik te maken van de  nieuwe service

2. In augustus wordt een nieuwe telefooncentrale in gebruik genomen met een grotere capaciteit

 

Fotoverzenden