Picture of Huisartsengroep

Huisartsengroep

Medicatie

Etiket inleveren

Recepten mogen alleen herhaald worden als dit duidelijk tussen u en uw arts is  afgesproken. Graag het uitgeknipte etiket deponeren in de postbus van onze praktijk bij de ingang op de begane grond.

Ingeleverd voor 10.00 uur: u kunt uw medicijnen na 16.00 bij uw apotheek afhalen.

Ingeleverd na 10.00 uur: u kunt uw medicijnen de volgende dag na 16.00 uur bij uw apotheek afhalen.

Herhaal service apotheek

Als u bent aangemeld voor de herhaalservice, dan hoeft u geen etiket meer in te leveren of recept aan te vragen. In de apotheek wordt nagekeken wanneer uw eigen voorraad geneesmiddelen op is. 
Voor meer informatie van uw apotheek DOK11 klik hier

Online herhaalmedicatie via de praktijk

Met onze online diensten kunt u herhaalmedicatie aanvragen. Informeer bij onze assistente als u hiervan gebruik wil maken.
voor online diensten klik hier

Fotoverzenden