Heeft u een klacht?

Als u een melding of klacht heeft over ons of over iemand anders in de praktijk dan kunt u deze melding of klacht bij ons indienen. Dit kan schriftelijk (per brief). Na het indienen van de klachten of melding zal, indien gewenst, zo snel mogelijk een gesprek plaatsvinden met u door de klachtenfunctionaris van huisartsengroep DOK11 en zullen wij de eventuele veranderingen in de praktijk naar aanleiding van de klacht of melding aan u melden. Klachtenfunctionaris van huisartsengroep DOK11:

Tel. 078 6995996
Parallelweg 11
295BS Alblasserdam.

Heeft u een klacht over uw huisarts en bent u er samen niet uitgekomen, dan kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. Wij zijn aangesloten bij de klachtenregeling SKGE

Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg:
Postbus 8018
5601 KA  EINDHOVEN

Picture of Huisartsengroep

Huisartsengroep

Heeft u een Klacht

Heeft u een klacht?

Als u een melding of klacht heeft over ons of over iemand anders in de praktijk dan kunt u deze melding of klacht bij ons indienen. Dit kan schriftelijk (per brief). Na het indienen van de klachten of melding zal, indien gewenst, zo snel mogelijk een gesprek plaatsvinden met u door de klachtenfunctionaris van huisartsengroep DOK11 en zullen wij de eventuele veranderingen in de praktijk naar aanleiding van de klacht of melding aan u melden.
Klachtenfunctionaris van huisartsengroep DOK11

T 078 6995996
Parallelweg 11
295BS Alblasserdam

Heeft u een klacht over uw huisarts en bent u er samen niet uitgekomen, dan kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

Wij zijn aangesloten bij de klachtenregeling SKGE

Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg

Postbus 8018
5601 KA  EINDHOVEN

Fotoverzenden