Zelfzorg

zoeken
Generic filters

informatie

zorg in uw regio

Drechsteden

uit de regio

Zelf Zorg

Thuisarts.nl is bedoeld voor mensen die informatie zoeken over gezondheid en ziekten. 
U kunt de informatie op deze website gebruiken:

  • om gezond te blijven;
  • om klachten zelf aan te pakken;
  • als u zich afvraagt wanneer u naar de huisarts moet gaan;
  • als u zich wilt voorbereiden op een gesprek met uw huisarts;
  • als u de uitleg en adviezen nog eens na wilt lezen na een bezoek aan uw huisarts;
  • als u op zoek bent naar meer informatie over een onderwerp.

Moet ik naar de dokter? kan op basis van uw leeftijd, geslacht en symptomen bepalen of en zo ja, wanneer u naar de dokter moet. Makkelijk, veilig en snel.

Zorg Alblasserdam

DOK 11

DOK 11 is het gezondheidscentrum van Alblasserdam, waarbij diverse therapeuten, artsen en specialisten zijn ondergebracht in hetzelfde pand. Zo kunt u voor bijna al uw medische zaken op dezelfde plaats terecht.

 

Inloopspreekuur wijkverpleegkundige 

Momenteel is er geen inloopspreekuur van de wijkverpleegkundige. 

De wijkverpleegkundige kan u helpen met vragen zoals aanvraag voor de thuiszorg, WMO huishoudelijke zorg& dagbesteding.

Ook kan u terecht met andere vragen op sociaal domein zoals eenzaamheid, mantelzorgoverbelasting, dementie en financiële problemen. Ze kan u doorverwijzen naar andere organisaties of disciplines.

Centrum Jeugd en Gezin CJG

Binnen het CJG Alblasserdam werken het consultatiebureau, de jeugdartsen, het maatschappelijk werk, het jeugdteam en de cliëntondersteuning samen om kinderen een goede start te geven en kwetsbare gezinnen en mensen met problemen zo goed mogelijk te ondersteunen. Samen zorgen zij ervoor dat problemen voorkomen worden, dat vroegtijdig ingegrepen wordt en dat mensen als zij dat nodig hebben worden doorverwezen.

Gemeente zorg & Welzijn

Informatie omtrent;
De Wmo biedt ondersteuning aan inwoners van 18 jaar en ouder met een psychiatrische aandoening of chronische ziekte of met een lichamelijke, verstandelijke of psychosociale beperking.
De Stichting Welzijn Alblasserdam (SWA) maakt zich er sterk voor dat iedereen kan meedoen in de samenleving en biedt steun aan o.a. mantelzorgers.

 

Mantelzorg Alblasserdam

Zorgt u langdurig en onbetaald  voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon in uw omgeving? Dan bent u een van de vele mantelzorgers die Nederland rijk is. Binnen Alblasserdam zijn er diverse organisaties die ondersteuning bieden om die zorg voor u behapbaar te houden en overbelasting te voorkomen, bijvoorbeeld in de vorm van dagopvang, bijeenkomsten, individuele gesprekken etc.

De Waag

Is het grootste centrum voor ambulante forensische geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Nederland. We bieden gespecialiseerde zorg voor mensen die grensoverschrijdend of strafbaar gedrag combineren met een psychische stoornis. De redenen waarom mensen naar de Waag komen, zijn heel verschillend.

Sommige mensen komen vrijwillig, anderen worden doorverwezen. Bijvoorbeeld door de huisarts of door politie of justitie. In al onze behandelingen werken wij aan het voorkomen van grensoverschrijdend of strafbaar gedrag.

Zorglijnen

De Waag kent drie delictgerichte zorglijnen:

  • huiselijk geweld
  • agressie en vermogen
  • seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGG)
Zorg Regio

Asz

Alle algemene informatie voor patienten & bezoekers

Rivas

Thuiszorg

GGD

Alle informatie regio Zuid Holland zuid

Waardeburg

Thuiszorg

laatste regionieuws
16 augustus
Start verbouwing; Hierbij wordt de oude wachtruimte verbouwd tot 2 extra spreekkamers en de front- en backoffice wordt aangepast. De nieuwe wachtruimte blijft in de centrale hal voor de praktijk. Deze verbouwing kan tijdelijk enige overlast geven.
Wij vragen hiervoor uw begrip.

Fotoverzenden