Thuisarts

Betrouwbare informatie over ziekte en gezondheid

Moet ik naar de Dokter

Bepaal binnen 1 minuut of u naar de dokter moet

Ontregel de zorg

Er is géén verwijzing van de huisarts nodig voor: fysiotherapie, oefentherapie, diëtetiek, logopedie of een bezoek aan de mondhygiënist of huidtherapeut

Volg je Zorg

Zorgaanbieders kunnen informatie over jouw gezondheid elektronisch met elkaar delen. Het delen van jouw medische gegevens mag trouwens alleen als dat nodig is voor jouw behandeling

DOK 11

DOK 11 is het gezondheidscentrum van Alblasserdam, waarbij diverse therapeuten, artsen en specialisten zijn ondergebracht.

Het Brughuis

Het Brughuis Alblasserdam Het Brughuis is er voor alle inwoners van Alblasserdam, van 0 tot 100+ jaar. Het is dé plek waar ouderen, ouders, verzorgers, kinderen en jongeren terecht kunnen met alle vragen over gezondheid, opvoeden, opgroeien en verzorging, ontwikkeling, welzijn, financiën en wonen.

CJG

Binnen het CJG Alblasserdam werken het consultatiebureau, de jeugdartsen, het maatschappelijk werk, het jeugdteam en de cliëntondersteuning samen om kinderen een goede start te geven en kwetsbare gezinnen en mensen met problemen zo goed mogelijk te ondersteunen.

Odensehuis

Het Odensehuis is een inloop,-informatie-, en ontmoetingscentrum voor mensen met (beginnende) dementie of geheugenklachten, mantelzorgers en hun familie en vrienden. Iedereen is welkom. Het Odensehuis Alblasserdam is op dinsdag en donderdag open van 10:00 uur tot 15:00 uur.

Mantelzorg

Zorgt u langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon in uw omgeving? Dan bent u een van de vele mantelzorgers die Nederland rijk is. Binnen Alblasserdam zijn er diverse organisaties die ondersteuning bieden om die zorg voor u behapbaar te houden en overbelasting te voorkomen, bijvoorbeeld in de vorm van dagopvang, bijeenkomsten, individuele gesprekken etc.

SWA

​Stichting Welzijn Alblasserdam gelooft dat deelname aan de samenleving wenselijk én mogelijk moet zijn voor alle inwoners van Alblasserdam. Wij brengen daartoe kleurrijke talenten samen om met en voor elkaar een dorp te behouden en versterken waarin gemeenschapszin kenmerkend is.

Gemeente WMO

De Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) biedt ondersteuning aan inwoners van 18 jaar en ouder met een psychiatrische aandoening en of chronische ziekte en of met een lichamelijke, verstandelijke of psychosociale beperking.

CIZ

Heeft u blijvend intensieve zorg nodig? Dan kunt u misschien zorg krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het CIZ onderzoekt of u daarvoor in aanmerking komt.

RIVAS

Goed op elkaar afgestemde zorg. Dát is de kernkwaliteit van Rivas. Zo bent u verzekerd van zorg die direct, dichtbij en goed is geregeld. Iedere dag laten de medewerkers van Rivas zich inspireren door wat u als cliënt nodig heeft en wenst

Waardeburg

Waardeburgh biedt zorg aan ouderen in de Alblasserwaard. Hoe en waarmee we u ook kunnen helpen, in onze zorg staat de mens écht centraal

Fotoverzenden