In een aantal diabetesmedicijnen met metformine van drie fabrikanten zit een stof die er niet in hoort.

Fotoverzenden