Huisartsengroep

Huisartsengroep

Landelijk Schakelpunt (LSP)

Uw medische gegevens beschikbaar via het Landelijk Schakelpunt

Uw huisarts kan uw medische gegevens delen met andere zorgaanbieders. Bijvoorbeeld als een andere arts of apotheek uw medische gegevens nodig heeft om u snel, goed en veilig te helpen. Het delen van uw medische gegevens gebeurt via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Maar alleen als u dat goed vindt.

In deze folder leest u hoe dat precies gebeurt. En u leest hoe u hiervoor toestemming kunt geven. Bent u onder behandeling van een instellingsarts, zoals een specialist ouderengeneeskunde of een Arts Verstandelijk Gehandicapten? Dan kan ook deze instellingsarts uw gegevens delen.


Is het belangrijk dat andere zorgaanbieders uw medische gegevens kunnen bekijken?

 Uw huisarts en apotheken zijn bekend met uw medische gegevens. Daarom kunnen ze u snel, goed en veilig behandelen. Maar moet u (met spoed) naar een andere arts of apotheek? Of komt u bij een specialist of apotheek in het ziekenhuis of een andere zorginstelling? Dan is het belangrijk dat een andere arts of apotheek uw belangrijkste medische gegevens kan bekijken en u óók snel, goed en veilig kan behandelen. En u hoeft niet steeds opnieuw uw medische gegevens te vertellen.


Hoe kunnen zorgaanbieders jouw medische gegevens bekijken? 

Uw huisarts en apotheken kunnen hun computer aansluiten op het Landelijk Schakelpunt: een veilig en betrouwbaar systeem. Via het Landelijk Schakelpunt kunnen ze uw belangrijkste medische gegevens delen. Een andere arts of apotheek kan die medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt bekijken met een beveiligde pas en een wachtwoord. Maar alleen als dat nodig is voor uw behandeling. Uw medische gegevens worden niet centraal opgeslagen. Ze blijven bewaard op de systemen van uw huisarts en apotheken


Welke medische gegevens zijn te bekijken via het Landelijk Schakelpunt? 

Zorgverleners kunnen via het Landelijk Schakelpunt alleen uw belangrijkste medische gegevens bekijken. 

Huisartsen zien: 

  • Uw naam, adres en leeftijd. 
  • Informatie over uw gezondheid (bijvoorbeeld metingen zoals je bloeddruk). 
  • Informatie over de meest recente bezoeken aan uw huisarts. 
  • Informatie over uw allergieën.
  • Informatie over medicijnen die uw huisarts heeft voorgeschreven. 
  • Informatie over medicijnen die u heeft gekregen van de apotheek. 
  • Informatie over overgevoeligheid voor bepaalde medicijnen.

Een specialist in het ziekenhuis of een andere zorginstelling kan alleen gegevens over uw medicijnen, allergieën en overgevoeligheid bekijken. Dat geldt ook voor een andere apotheek of een apotheek in een instelling. 

Aan uw huisarts en alle apotheken waar u komt, geeft u apart toestemming. Maar u kunt ook alléén uw huisarts of alléén één van uw apotheken toestemming geven. 

Wilt u toestemming geven, maar bepaalde medische gegevens niet delen via het Landelijk Schakelpunt? Dat kan. Overleg dit met uw huisarts en uw apotheken. 

Hoe geef je toestemming om je medische gegevens te delen via het Landelijk Schakelpunt? 

Je kunt op 2  verschillende manieren toestemming geven: 

  • Optie 1: U vult het toestemmingsformulier in en levert dat in bij uw huisarts 
 

Wilt u  weten wie uw medische gegevens heeft bekeken en wanneer? 

U  kunt via volgjezorg.nl een overzicht opvragen of bekijken.

Fotoverzenden